Gwarancja i jakość

EL-KAM Granit Tomasz Wiącek udziela 3 letniej gwarancji  na piśmie z możliwością przedłużenia do 5 lat na swoje nagrobki w której bierze odpowiedzialność za:

W takiej sytuacji firma zobowiązuje się wadę usunąć, wymienić element lub cały nagrobek.

 

Do produkcji pomników nagrobnych nie używamy oflisów, a pomniki wykonujemy wyłącznie z płyt pozyskiwanych w wyniku przecinania przez nas bloków granitowych, więc możemy bardzo dokładnie wyselekcjonować materiał na nagrobek.

Oflis bloku granitowego

Pełnowartościowa płyta granitowa

Pełnowartościowy surowiec do wykonania nagrobka

 

Nie pastujemy pomników, nie ściemniamy sztucznie, nie nasączamy chemią kamieniarską podnosząc na krótki czas (najwyżej pół roku) walory estetyczne granitu, ponieważ wszelkie te działania mają charakter maskujący zły dobór surowca i złe wykonanie poleru.